Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Odbiór pupila:

Transport bezpłatny w określone dni tygodnia na terenie Kielc (z innych miejsc niż Kielce i powiat kielecki dopłata).

Spopielenie indywidualne:

Każdy właściciel może uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu swojego pupila. W komorze kremacyjnej znajduje się ciało tylko jednego zwierzęcia. Po zakończeniu kremacji prochy są składane w ekologicznej urnie i przekazywane właścicielowi wraz z certyfikatem kremacji. Urnę ekologiczną możemy zastąpić wybraną wcześniej przez państwa urną.

Co wchodzi w skład usługi:

  • odbiór ciała zwierzęcia z gabinetu weterynaryjnego lub z domu właściciela i transport do spopielenia
  • przechowywanie ciała w komorze chłodniczej przez 3 doby
  • spopielenie indywidualne
  • ekologiczna urna
  • certyfikat kremacji
  • zwrot urny do gabinetu weterynaryjnego (domu) lub jej odbiór indywidualny z naszej siedziby

Spopielenie wspólne:

Proces polega na spopieleniu kilku ciał zwierząt w tym samym momencie w jednej komorze kremacyjnej. Ciało pozostaje anonimowe i nie ma możliwości wyodrębnienia prochów.

Co wchodzi w skład usługi:

  • odbiór ciała zwierzęcia z gabinetu weterynaryjnego lub z domu właściciela i transport do spopielenia
  • przechowywanie ciała w komorze chłodniczej przez 3 doby
  • spopielenie grupowe
  • certyfikat kremacji
25
Zamknij