Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Z cyklu - co świętujemy?

Z cyklu - co świętujemy?

Światowy Dzień Migracji Ryb - 24 października 2023

Dzień ten ma on na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę ryb wędrownych  w przyrodzie oraz  w życiu miliardów ludzi na całym świecie. Niestety poprzez niszczenie rzek, zwierzęta te wymierają w zatrważającym tempie, a my tracimy wiele cennych i niepowtarzalnych gatunków. Ryby wędrowne migrują z morza do rzek, lub z rzek do morza, w celu rozmnażania się, poszukiwania pożywienia i odpowiednich miejsc do bytowania. Poruszają się wykorzystując prądy wody, pola magnetyczne, zmysł smaku i zapachu.

 Ryby wędrowne to bardzo ważna część ekosystemu rzek i mórz oraz istotna część łańcucha pokarmowego. Niestety ryby nie mają łatwo w dzisiejszym świecie, aż 37% gatunków ryb słodkowodnych narażonych jest na wyginięcie -ludzie zamiast je chronić skazują jena zagładę poprzez swoje działania. Jednym z naszych największych grzechów jest ingerencja w rzeki: umacnianie brzegów, kanalizowanie, budowanie tam, zapór i innych przegród. Każda z takich prac budowlanych, prowadzonych na rzece, jest wyrokiem na występujące w niej ryby. Dno i brzegi koryta rzecznego to miejsce tarła i obszary dorastania narybku, dlatego też zmiany w budowie koryta rzecznego to niestety zabicie życia w rzece. Populacja wędrownych ryb słodkowodnych w ciągu 50 lat spadła średnio o 76%, w tym w Europie aż o 93% ! Ten szokujący spadek jest właśnie skutkiem zniszczenia swobodnie płynących rzek. Ryby migrujące potrzebują naprawdę dużych terenów, których w ekosystemach rzecznych na świecie jest coraz mniej. Zabierając rybom dom doprowadzamy do ich wymierania.

2023-10-24
Zamknij