Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Z cyklu - co świętujemy?

Z cyklu - co świętujemy?

Światowy Dzień Wieloryba - 17 lutego 2024

Wczoraj obchodziliśmy święto wielorybów. Dzień ten ustanowiony został na Hawajach przez Pacific Whale Foundation. Najhuczniej obchodzony jest na wyspie Maui, gdzie pojawiają się całe stada humbaków by tam odbyć gody i wydać na świat swoje potomstwo. Jeśli zaś chodzi o Polskę to dla nas obchody tego dnia mogą wiązać się z naszym bałtyckim waleniem – morświnem. Jest to gatunek, który liczy sobie obecnie jedynie około 450 osobników i jest zagrożony wymarciem.

Niestety większość gatunków dużych waleni jest obecnie  zagrożonych wyginięciem. Ich liczebność spadła drastycznie od czasów masowych połowów. Wystarczy wspomnieć chociażby płetwala błękitnego, który liczył sobie ponad 200 tys. osobników – obecnie liczba ta wynosi jedynie 2300.

Największym zagrożeniem dla wielorybów są polowania dla  mięsa i oleju. Mniejsze walenie zaplątują się w sprzęty rybackie czy sieci. Ogromny problem stanowi również przełowienie oceanów a co za tym idzie brak pożywienia. Często zdążają się zderzenia waleni z łodziami. Dużym problemem jest także hałas wywoływany zarówno przez statki jak i platformy wiertnicze – powoduje on problem w komunikacji waleni. Poza tym nie zapominajmy o zanieczyszczeniu chemicznym – wycieki ropy i śmieci. Kolejny problem stanowi połów małych waleni do np. ogrodów zoologicznych, gdzie straumatyzowane często umierają po około 6 latach życia w niewoli – podczas gdy na wolności dożywają nawet 20 lat. Nie chodźmy więc do oceanariów czy na popisy delfinów.

W 1986 r. Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza  wprowadziła całkowity zakaz przemysłowego połowu wszystkich dużych gatunków wielorybów. Niestety nie uznały tego kraje takie jak Norwegia czy Islandia, które to kraje zabijają co roku kilkaset tych ssaków. Do wstrzymania połowów zobowiązała się Japonia, które niestety wykorzystując luki prawne dalej łowiła walenie. Proceder ten zakończył się dopiero gdy w  2010 roku rząd Australii wytoczył Japonii proces przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze i zapadł wyrok całkowicie zakazujący Japonii połowów.

 

2024-02-14
Zamknij