Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Z cyklu - co swiętujemy?

Z cyklu - co swiętujemy?

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody - 3 marca 2024

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony w 2013 roku przez ONZ a głównym założeniem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat dzikich zwierząt i roślin żyjących i rosnących na całym świecie.

Datę tą wybrano nieprzypadkowo – chodziło o upamiętnienie podpisania w 1073 roku  Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem czyli Konwencji Waszyngtońskiej. Miała ona na celu zrównoważone pozyskanie dzikiej fauny i flory oraz przyczynienie się do ograniczania międzynarodowego handlu jej okazami do poziomu niezagrażającego przetrwaniu gatunków.

Dzika przyroda jest wartością samą w sobie, ale ma ona również ogromne znaczenie społeczne, gospodarcze, edukacyjne i naukowe. Jest również bardzo ważna dla światowej kultury, turystyki czy  rekreacji.

Jak powiedział António Guterres, sekretarz generalny ONZ: „Przypomnijmy sobie o naszym obowiązku zachowania i zrównoważonego korzystania z ogromnej różnorodności form życia na naszej planecie. Dążmy do bardziej troskliwej, przemyślanej i trwałej relacji z naturą.

2024-03-01
Zamknij