Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Z cyklu - co świętujemy?

Z cyklu - co świętujemy?

Międzynarodowy Dzień Ptaków - 1 kwietnia 2024

Dzień ten ustanowiony został już w 1906 roku by uhonorować  ratyfikację Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 marca 1902 roku. Polska przystąpiła do konwencji w 1932 roku. Dziś ptaki są chronione przez unijną Dyrektywę Ptasią, która ma na celu ochronę wszystkich istniejących populacji dzikich ptaków występujących w Unii.

Głównym celem obchodów tego święta jest to, by przypominać ludziom o roli, jaką ptaki odgrywają w naszym codziennym życiu. Według naukowców  na Ziemi żyje ok. 50 miliardów ptaków. W Polsce można spotkać aż 421 różnych gatunków. Najliczniejszym  ptakiem na naszej planecie  jest wróbel zwyczajny - na Ziemi żyje aż 1,6 miliarda tych ptaków. Drugie miejsce na liście zajmuje szpak zwyczajny – 1,3 miliarda, a trzecie  mewa dalawarska - 1,2 miliarda.

W ciągu ostatnich 200 lat w Polsce wymarło aż 16 gatunków ptaków, a kolejnych 47 gatunków zagrożonych jest wymarciem (12 spośród nich zakwalifikowano jako krytycznie zagrożone), są wśród nich m.in. mewa siwa, błotniak łąkowy, gawron oraz słowik szary.

Co każdy z nas może zrobić we własnym zakresie dla ptaków? Powieś budkę lęgową, np. w swoim ogrodzie  – jest to ostatni dzwonek by to zrobić, bo ptaki właśnie zaczynają pierwsze lęgi. Możesz zacząć obserwować ptaki i dzielić się z innymi ich zdjęciami. Byłoby świetnie gdybyś zaangażował się w pomoc organizacjom przyrodniczym, które chronią ptaki i ich siedliska.

 

2024-03-28
Zamknij