Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Z cyklu - co świętujemy?

Z cyklu - co świętujemy?

Dzień Ptaków Wędrownych 10-12 maja 2024 

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych obchodzony jest corocznie od 2006 roku. Celem święta jest promowanie ochrony ptaków wędrujących na całym świecie, a w szczególności tych, które są zagrożone wyginięciem. Wędrówki ptaków to ogromny fenomen wzbudzający respekt na całym świecie. Migracje to dla ptaków ogromne wyzwanie – ryzykują one swoje życie wyruszając w długą drogę – niestety nie wszystkie dotrą do upragnionego celu. A wszystko po to, by po zimie w miejscach bogatszych w pokarm, wracać na wiosnę do miejsc, w których rok wcześniej odbywały się lęgi.

Kwestie dotyczące ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt reguluje Konwencja Bońska (CMS). Jest to umowa międzynarodowa - ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa w czasie wędrówki, ochrony ich siedlisk i miejsc zgrupowań. Nad Polską krzyżują się szlaki wędrówek ptaków łączące trzy kontynenty, dlatego nasz kraj jest ważnym obszarem dla ptaków wędrujących przez Europę, z dalekiej Syberii, Afryki i Azji.

2024-05-10
Zamknij