Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Z cyklu - co świętujemy?

Z cyklu - co świętujemy?

Dzień Bociana Białego - 31 maja 2024

Bocian Biały to najbardziej polski z polskich ptaków - prawdopodobnie bardziej kojarzony z Polską niż orzeł, którego w przeciwieństwie do bociana bardzo trudno zobaczyć w naturze. Dzień Bociana Białego obchodzony jest od 2003 roku dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.  Polskie bociany stanowią 20% światowej populacji tego gatunku, a więc co piąty bocian na świecie pochodzi z Polski. Według wierzeń bocian przynosi wiosnę, szczęście i dzieci. Jego gniazda możemy spotkać w całej Polsce przejeżdżając przez wsie.

Niestety, działalność człowieka może wpływać niekorzystnie na populację bocianów. Jednym z podstawowych zagrożeń jest rozwój rolnictwa przemysłowego i postępująca mechanizacja rolnictwa. Wiele ptaków zatruwa się też środkami owadobójczymi lub ginie w czasie sianokosów pod urządzeniami tnącymi. Kolejnym istotnym problemem jest zanikanie łąk, które są podstawowym miejscem żerowania tego gatunku. Następuje to poprzez przekształcanie łąk w grunty orne oraz osuszanie terenów podmokłych a także regulację rzek i drobnych cieków wodnych. Poważne niebezpieczeństwo dla bocianów stanowią również napowietrzne linie energetyczne, gdyż coraz więcej bocianów buduje gniazda właśnie na słupach linii energetycznych. Bocian biały jest gatunkiem podlegającym w Polsce ścisłej ochronie i wymagającym ochrony czynnej.

 

2024-05-27
Zamknij