Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
GUP031 Crystal
GUP031 Crystal

Model: GUP031 Crystal


Symbol: GUP031L

Pojemność: 2,5 L

Wysokość: 17.0 cm

Szerokość: 19.0 cm

Głebokość: 19.0 cm

Waga: 1.0 kg

Cena: 640 zł


Symbol :GUP031S

Pojemność: 0.6 L

Wysokość: 11.0 cm

Szerokość: 12.0 cm

Głebokość: 12.0 cm

Waga: 0.4 kg

Cena: 480 zł

35
Zamknij