Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
HUH STAND

Model: HUH STAND


Symbol: HUHSTAND003

Wysokość: 9.0 cm

Szerokość: 9.5 cm

Głebokość: 12.5 cm

Waga: 0.1 kg

Cena: 80 zł

41
Zamknij