Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Mastaba P3

Model: P3


Symbol: P3M 161s

Pojemność: 2.2 L

Cena: 570 zł


Symbol:P3S 161s

Pojemność: 0.8 L

Cena: 430 zł

4
Zamknij