Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider

Zawsze słuchamy potrzeb właścicieli zwierząt i staramy się je zaspokajać, oferując profesjonalne usługi.

Pomożemy w takich kwestiach jak odbiór ciała, wybór kremacji, urny i pamiątek po ukochanym przyjacielu.

17
Zamknij