Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Mastaba P4

Model: P4


Symbol: P4M - 50s

Pojemność: 2.2 L

Cena: 570 zł


Symbol: P4S - 50s

Pojemność: 0.8 L

Cena: 430 zł

5
Zamknij