Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Mastaba P47

Model: P47


Symbol :P47L - 15

Pojemność: 3.6 L

Cena: 780 zł


Symbol: P47M -15

Pojemność: 2.0 L

Cena: 580 zł

10
Zamknij