Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Mastaba P54

Model: P54 (dostępne tylko w kolorze białym)


Symbol: P54M - 02

Pojemność: 1.0 L

Cena: 430 zł


Symbol: P54R - 02

Pojemność: 0.4L

Cena: 200 zł

11
Zamknij