Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model BU211 Bio

Model: BU211 Bio


symbol: BU211

pojemność: 0.85 L

Wysokość: 14.0 cm

Szerokość: 14.5 cm

Głebokość: 10.0 cm

Waga: 0.9 kg

Cena: 240 zł

31
Zamknij