Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model FPU001 Celest
Model FPU001 Celest
Model FPU001 Celest

Model: FPU001 Celest


Symbol: FPU001M

Pojemność: 1.9 L

Wysokość: 24.0 cm

Szerokość: 17.0 cm

Głebokość: 17.0 cm

Waga: 0.9 kg

Cena: 670 zł

29
Zamknij