Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model FPU002 Celest
Model FPU002 Celest
Model FPU002 Celest

Model: FPU002 Celest


Symbol: FPU002S

Pojemność: 0.4 L

Wysokość: 16.0 cm

Szerokość: 10.5 cm

Głebokość: 11.0 cm

Waga: 0.4 kg

Cena: 470 zł

30
Zamknij