Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model FPU208 Nuna
Model FPU208 Nuna

Model: FPU208 Nuna


Symbol: FPU208

Pojemność: 0.6 L

Wysokość: 23.0 cm

Szerokość: 12.0 cm

Głebokość: 12.0 cm

Waga: 1.1 kg

Cena: 640 zł

14
Zamknij