Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model FPU211 Amore
Model FPU211 Amore

Model: FPU211 Amore


Symbol: FPU211M

Pojemność: 1.6 L

Wysokość: 17.0 cm

Szerokość: 15.0 cm

Głebokość: 15.0 cm

Waga: 0.8 kg

Cena: 480 zł


Symbol :FPU211S

Pojemność: 0.8 L

Wysokość: 14.0 cm

Szerokość: 12.0 cm

Głebokość: 12.0 cm

Waga: 0.5 kg

Cena: 400 zł

13
Zamknij