Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model GUP052 Crystal
GUP052M
Model GUP052 Crystal
GUP052S
Model GUP052 Crystal

Model: GUP052 Crystal


Symbol: GUP052M

Pojemność: 1,0 L

Wysokość: 22.0 cm

Szerokość: 9.0 cm

Głebokość: 9.5 cm

Waga: 1.3 kg

Cena: 780 zł


Symbol: GUP052S

Pojemność: 0.5 L

Wysokość: 11.5 cm

Szerokość: 9.0 cm

Głebokość: 9.5 cm

Waga: 0.8 kg

Cena: 670 zł

36
Zamknij