Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model HU188 Metal
Model HU188 Metal

Model: HU188 Metal
Symbol: HU188M

Pojemność: 0.7 L

Wysokość: 16 cm

Szerokość: 9.5 cm

Głebokość: 9.5 cm

Waga: 0.5 kg

Cena: 350 zł

28
Zamknij