Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Model KU161 Ceramic Cat

Model: KU161 Crystal Cat


Symbol: KU161

Pojemność: 0,6 L

Wysokość: 22.0 cm

Szerokość: 11.5 cm

Głebokość: 10.5 cm

Waga: 0.7 kg

Cena: 390 zł

38
Zamknij