Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Relikwiarz na prochy


Relikwiarz na prochy


Wysokość: 4.0 cm

Szerokość: 2.5 cm

Głebokość: 2.5 cm

Cena: 150 zł

79
Zamknij