Kremacja zwierząt domowych Kielce, indywidualna i zbiorowa, urny na prochy dla zwierząt

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach    wiecznyprzyjaciel@zielen.kielce.pl     tel:  721 650 030

Slider
Urna ceramiczna - artystyczna
Urna ceramiczna - artystyczna

Model: Urna ceramiczna - artystyczna


Pojemność: 1 L

Średnica: 10,5 cm

Wysokość: 18,5 cm

Waga: 0,75 kg

Cena: 360 zł

47
Zamknij